W-WR
W-WR-12X345 Line Drawing
W-WR-17X29 Line Drawing
W-WR19X32 Line Drawing
W-WR-19X38 Line Drawing
W-WR-23X29 Line Drawing
W-WR-25X32 Line Drawing
W-WR-25X45 Line Drawing
W-WR-36X36 Line Drawing
W-WR-30X60 Line Drawing
W-WR-36X48 Line Drawing

W-WR

Traditional Wine Lattice

W-WR-12X345 | 12" (h) x 34-1/2" (w) x 3/4" (d)

W-WR-17X29 | 17" (h) x 29" (w) x 3/4" (d)

W-WR-19X32 | 19" (h) x 32" (w) x 3/4" (d)

W-WR-19X38 | 19" (h) x 38" (w) x 3/4" (d)

W-WR-23X29 | 23" (h) x 29" (w) x 3/4" (d)

W-WR-25X32 | 25" (h) x 32" (w) x 3/4" (d)

W-WR-25X45 | 25" (h) x 45" (w) x 3/4" (d)

W-WR-30X60 | 30" (h) x 60" (w) x 3/4" (d)

W-WR-36X36 | 36" (h) x 36" (w) x 3/4" (d)

W-WR-36X48 | 36" (h) x 48" (w) x 3/4" (d)

 

Species: Cherry, Hickory, Maple, Red Oak