SY-WCSLXL

SY-WCSLXL

37-1/2" High Shiplap Chimney Extension

SY-WCSLXL-30 | 37-1/2" (h) x 13-1/2" (w) x 11-5/8" (d)

SY-WCSLXL-36 | 37-1/2" (h) x 19-1/2" (w) x 11-5/8" (d)

SY-WCSLXL-42 | 37-1/2" (h) x 25-1/2" (w) x 11-5/8" (d)

SY-WCSLXL-48 | 37-1/2" (h) x 31-1/2" (w) x 11-5/8" (d)

 

Species: Alder, Cherry, Hickory, Maple, Red Oak